Polityka prywatności

§ 1

Postanowienia Ogólne

1.Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszą polityką prywatności.

2.Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).

3.Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4.Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u są traktowane jako dane o charakterze poufnym i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

5.W celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych wdrożyliśmy liczne zabezpieczenia organizacyjne i techniczne w tym systemy szyfrowania (w tym SSL) , autoryzacji i kontroli dostępu, anonimizacji oraz ewidencji czynności przetwarzania.

§ 2

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych na stronie meblejakchcesz.pl jest MICHAŁ PIETRAS SPRZEDAŻ MEBLI z siedzibą w Siemianice ul. Słoneczna 3/1; 63 – 645, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców NIP: 6192013940, REGON: 366413879, biuro@meblejakchcesz.pl.

§ 3

Cele przetwarzania

1. Posiadamy Twoje dane osobowe pozyskane za pośrednictwem formularzy kontaktowych, korespondencji elektronicznej lub przekazanych nam przez Ciebie bezpośrednio.

2. Za pośrednictwem serwisów internetowych Twoje dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których wypełniasz formularz wyraźnie wyrażasz na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej celu określonego w deklaracji zgody.

3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie RODO i innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz z wdrożoną Polityką Prywatności w zakresie i celu:

a.przygotowania, prezentacji lub przekazania oferty,

b.niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania,

c.prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,

d.tworzenia analiz wyników prowadzonej przez nas działalności,

e.ochrony ewentualnych roszczeń Administratora danych.

§4

Okres przetwarzania danych

1. Podanie danych osobowych udostępnionych na podstawie zgody jest dobrowolne, jednakże może być konieczne do świadczenia przez nas niektórych usług. Konsekwencją niepodania danych wymaganych przepisami prawa będzie brak możliwości zawarcia umowy.

2. Dane uzyskane za pośrednictwem formularzy kontaktowych w naszych serwisach internetowych przechowujemy po przekazaniu oferty przez okres 30 dni, o ile w tym czasie nie dojdzie do zawarcia umowy lub sprzedaży naszych usług.

3. Dane osobowe niezbędne dla wykonania obowiązków prawnych zawarte w dokumentacji rozliczeniowej (np. faktury, protokoły) będziemy przetwarzać przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących rachunkowości i podatków.

4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

§ 5

Państwa prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych

1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:

a. Prawo do wniesienia sprzeciwu.

b. Prawo do sprostowania danych.

c. Prawo dostępu do danych osobowych.

d. Prawo do usunięcia danych (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”).

e. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

f. Prawo do przeniesienia danych.

g. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2. Usunięcie Twoich danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

3. Twoje prawa możesz realizować przez kontakt z nami lub z osobą bezpośrednio nadzorującą przetwarzanie danych osobowych na wybrany z poniższych sposobów: a.Pisemnie: Siemianice ul. Słoneczna 3/1; 63 – 645 b.za pośrednictwem e-mail: biuro@meblejakchcesz.pl, c.tel 726-246-700

§ 6

Przekazywanie danych

1. Udostępniamy Twoje dane jedynie upoważnionym pracownikom oraz podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania), a także podmiotom, którym dane zostaną powierzone do realizacji naszych celów przetwarzania (podwykonawców).

2. Dane osobowe Klientów nie są przekazywane do państwa trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

§ 7

Pliki cookies

1. Witryna https://meblejakchcesz.pl/ używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy [nazwa] w celu optymalizacji działań.

5. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies :

a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

6. Masz możliwość w każdej chwili wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

Poznaj również:

Funkcja Relax

Najnowsza funkcja relax już dostępna w naszych meblach. Wykorzystanie elektrycznie sterowanego silnika wprowadzi nową jakość w wypoczynku.

Szeroka gama materiałów

Sprawdź naszą bazę kolorów oraz materiałów! Bardzo szeroka gama kolorów oraz wzorów materiałów pozwala na stworzenie mebli doskonale dopasowanych.

Stwórz własny projekt mebla

Nasz oferta mebli to nie tylko gotowe rozwiązania, ale głównie jest to możliwość stworzenia mebla dopasowanego do potrzeba i oczekiwań naszych klientów!